Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MG VĨNH BÌNH BẮC, NHIỆM KỲ 2020 – 2022

 

Chi bộ Trường MG Vĩnh Bình Bắc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022IMG_20191028_080015

Về dự đại hội có đồng chí : Huỳnh Ngọc Nguyên –  Bí thư đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc. Tại Đại hội đại biểu đã được nghe  Dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2019 và phương hướng – nhiệm vụ nhiệm kì 2020 – 2022, báo cáo kiểm điểm Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2019.
Đại hội đã thảo luận rất sôi nổi và có nhiều sáng kiến mới trong công tác nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn và việc chỉ đạo của Chi bộ đối với các đàn thể trong nhà trường. Đại hội cũng đã tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Ngọc Nguyên –  Bí thư đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc , đồng chí nhấn mạnh “Tập trung xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ, phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kì qua, khắc phục những tồn tại xây dựng chi bộ TSVMTB và Trường MN đạt chuẩn Quốc giaIMG_20191028_080007

Có thể nói rằng với sự chỉ đạo của Chi bộ, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường,  Chi bộ trường MG Vĩnh Bình Bắc duy trì đều đặn sinh hoạt Chi bộ; kịp thời xây dựng Chương trình công tác các năm, ban hành các Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, kiểm điểm Đảng viên, tổ chức đại hội; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; triển khai nghiêm túc việc;“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lãnh đạo Đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực công tác; triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng trong Chi bộ. Cán bộ, đảng viên có lập trường chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; thường xuyên chia sẻ, động viên, đoàn kết, thống nhất xây dựng Chi bộ vững mạnhIMG_20191028_080009

Sau một ngày làm việc Đại hội đã lựa chọn 3 đồng chí xứng đáng làm BCH Chi ủy nhiệm  kỳ 2020-2022; đồng chí: Nguyễn Hồng Hoa – hiệu trưởng nhà trường làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022IMG_20191028_080038

IMG_20191028_080001

IMG_20191028_080003

  Tập thể chi bộ trường MG Vĩnh Bình Bắc