Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc

HỘI THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC ATGT KHỐI MẦM NON CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019 – 2020

Nhằm đẩy mạnh việc đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông trong các trường Mầm non thông qua các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ 5 tuổi, đồng thời cung cấp cho trẻ những kiến thức về an toàn giao thông. Sáng ngày 12/10/2019, tại  trường Mẫu giáo Thị Trấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức ATGT khối Mầm non cấp Huyện năm học 2019 – 2020”. Với phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”, hội thi là sân chơi bổ ích, góp phần tạo sự gắn kết giữa gia đình – nhà trường – xã hội trong việc giáo dục, từng bước rèn luyện ý thức chấp hành và tuân thủ Luật giao thông cho các bé, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong bậc học Mầm non trên địa bàn huyện20191012_073201

20191012_080016(0)

20191012_110800

20191012_110901(0)

20191012_111154

20191012_111327

IMG_20191014_140819

IMG_20191014_140822

IMG_20191014_140827